De rivier de Rotte stroomt van Moerkapelle naar Rotterdam. De Rotte en de directe omgeving van deze rivier vormen een schitterend Hollands landschap. Naast de landschappelijke waarde van het Rottemerengebied herbergt het vele plant- en diersoorten en heeft het daarenboven een grote cultuurhistorische waarde.

Helaas wordt deze schitterende groen-blauwe oase - in de al zo volle Randstad - bedreigd door bebouwing ervan en vergaande commercialisering.

De Stichting Rotte-Verband zet zich daarom in voor het behoud van het Rottemerengebied.

Meer informatie: klik op de knoppen links.


E-Mail
          Stichting Rotte-Verband
Beschermen wat ons dierbaar is:
Het Rottemerengebied,
Een groen-blauwe oase in de Randstad!
Zicht op de Rotte nabij de Bleiswijkse Verlaat