Welkom

Beschermen wat ons dierbaar is:
Het Rottemerengebied, een groen-blauwe oase in de Randstad!

De rivier de Rotte stroomt van Moerkapelle naar Rotterdam. De Rotte en de directe omgeving van deze eeuwenoude rivier vormen een schitterend Hollands landschap. Naast de landschappelijke waarde van het Rottemerengebied herbergt het vele plant- en diersoorten en heeft het bovendien een grote cultuurhistorische waarde.

Helaas wordt deze schitterende groen-blauwe oase – in de al zo volle Randstad – bedreigd door de oprukkende verstedelijking, steeds intensiever gebruik ervan en toenemende commerciële ontwikkelingen.

De Stichting Rotte-Verband zet zich daarom in voor het behoud van het Rottemerengebied. De Stichting is een platform van zes bewonersorganisaties in en om het Rottemerengebied, te weten de Bewonersorganisaties Kruisweg, Oud Verlaat, Rottekade, Hoekse Kade, Heidebes en Terbregge. Zij bewaakt en ondersteunt de belangen van deze organisaties op het gebied van landschapsbescherming, duurzaamheid en natuur- en cultuurhistorische waarden.