Geluidsoverlast van motoren en auto’s.

Er is sprake van een toenemende overlast van motoren en auto’s op de wegen in het gebied van het Recreatiegebied Rottemeren. Het gaat niet alleen om geluidsoverlast, maar ook om overlast van weggebruikers die de openbare weg als racebaan gebruiken. Met name de verkeerssituatie op de Kooilaan en Rottebandreef in Bleiswijk en Bergschenhoek vraagt om actieve aandacht. Het Rotte-Verband is in gesprek met het Recreatieschap en de Gemeente Lansingerland over de mogelijkheden tot handhaving. Op dit moment wijzen beide instanties naar elkaar voor wat betreft de verantwoordelijkheid in deze. Wordt vervolgd.