Openbaarheid Recreatiegebied Rottemeren.

De openbaarheid en daarmee de publieke toegankelijkheid van de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren zijn een constant punt van aandacht voor de Stichting Rotte-Verband. Recreatieve en sportieve ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan de recreatieve waarde van het gebied, maar dit mag niet ten koste gaan van de openbare toegankelijkheid van het Rottemerengebied.