Verbinding A16 Rotterdam door Terbregse Veld en Lage Bergse Bos

De A16 Rotterdam, de verbinding tussen de A16 en de A13 door het Terbregse Veld en het Lage Bergse Bos wordt op dit moment aangelegd door de aannemerscombinatie De Groen Boog. De rijksweg moet eind 2024 worden opgeleverd. Het Rotte-Verband heeft zitting in in de Gebiedstafels die door Rijkswaterstaat als klankbord wordt gebruikt voor inwoners en belangenorganisaties. Wij voorzien Rijkswaterstaat, de betreffende gemeentes en het Recreatieschap van alternatieven voor inpassing van de weg en informeren de lokale politiek over onze argumenten hiervoor.

Aanvankelijk zou de A16 Rotterdam in een van boven open bak op maaiveld door het Lage Bergse Bos lopen. Na inspraak-activiteiten en aanhoudende communicatieve acties van een platform van omwonenden, milieuorganisaties en het Rotte-Verband is dit plan veranderd in een 2,2 km lange tunnel. Deze verdwijnt in het Terbregse Veld op 200 m van de Rotte ondergronds en loopt half verdiept en volledig afgedekt door het Lage Bergse Bos.

Het Recreatieschap Rottemeren heeft samen met Rijkswaterstaat vervolgens een plan ontworpen voor de inpassing van de half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos die wordt ingepakt in een 3m hoge dijk die weer wordt ingericht als park. De tunnel, die Rottemerentunnel gaat heten, loopt verder onder de Bergweg Noord door, waarna de rijksweg via de N209 wordt aangesloten op de A13. Verdere informatie over de A16 Rotterdam en de voortgang van de werkzaamheden vindt u op www.A16Rotterdam.nl, waar u zich ook kunt aanmelden voor een nieuwsbrief.

Rottemerentunnel