Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

De Stichting Rotte-Verband is in het verband van de Alliantie GroenBlauwe Rotte vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Het Recreatieschap Rottemeren is in samenwerking met alle stakeholders druk doende om de toekomst van het Rottemerengebied voor de komende 30 jaar vorm te geven in een ontwikkelplan met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda.