René van Buuren

Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

De Stichting Rotte-Verband is in het verband van de Alliantie GroenBlauwe Rotte vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Het Recreatieschap Rottemeren is in samenwerking met alle stakeholders druk doende om de toekomst van het Rottemerengebied voor de komende 30 jaar vorm te geven in een ontwikkelplan met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda.

Samen voor Biodiversiteit

De stichting Samen voor Biodiversiteit is opgericht ter ondersteuning van de bewustwording van de dramatische afname van de biodiversiteit in Nederland. Het Rotte-Verband steunt via de Alliantie GroenBlauwe Rotte de doelstellingen en acties van dit initiatief. Zie onderstaande links: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/supporter/Alliantie-GroenBlauwe-Rotte Kijk op de volgende link voor informatie van de publiekscampagne: “Maak Grijs Groener!” De publiekscampagne …

Samen voor Biodiversiteit Lees meer »