Disclaimer

Disclaimer voor Rotteverband.nl

Stichting Rotte-Verband verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting Rotte-Verband behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Rotte-Verband spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website RotteVerband.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Rotte-Verband.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Rotte-Verband nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie ligt bij Stichting Rotte-Verband.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Rotte-Verband, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling.