Actueel

Terugkoppeling Rotteconferentie 3 september 2021

Met genoegen delen wij de resultaten van onze derde Rotteconferentie van vrijdag 3 september 2021. Het thema was ‘Landschapspark de Rotte’ van oorsprong tot dam. Dit landschapspark heeft grote betekenis voor de inwoners van de omliggende gemeenten. Het is een park waar functies als wonen, recreëren, ondernemen, land- en tuinbouw, educatie en de natuur een …

Terugkoppeling Rotteconferentie 3 september 2021 Lees meer »

Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

De Stichting Rotte-Verband is in het verband van de Alliantie GroenBlauwe Rotte vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte. Het Recreatieschap Rottemeren is in samenwerking met alle stakeholders druk doende om de toekomst van het Rottemerengebied voor de komende 30 jaar vorm te geven in een ontwikkelplan met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda.

Samen voor Biodiversiteit

De stichting Samen voor Biodiversiteit is opgericht ter ondersteuning van de bewustwording van de dramatische afname van de biodiversiteit in Nederland. Het Rotte-Verband steunt via de Alliantie GroenBlauwe Rotte de doelstellingen en acties van dit initiatief. Zie onderstaande links: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/supporter/Alliantie-GroenBlauwe-Rotte Kijk op de volgende link voor informatie van de publiekscampagne: “Maak Grijs Groener!” De publiekscampagne …

Samen voor Biodiversiteit Lees meer »

Verbinding A16 Rotterdam door Terbregse Veld en Lage Bergse Bos

De A16 Rotterdam, de verbinding tussen de A16 en de A13 door het Terbregse Veld en het Lage Bergse Bos wordt op dit moment aangelegd door de aannemerscombinatie De Groen Boog. De rijksweg moet eind 2024 worden opgeleverd. Het Rotte-Verband heeft zitting in in de Gebiedstafels die door Rijkswaterstaat als klankbord wordt gebruikt voor inwoners …

Verbinding A16 Rotterdam door Terbregse Veld en Lage Bergse Bos Lees meer »

Openbaarheid Recreatiegebied Rottemeren.

De openbaarheid en daarmee de publieke toegankelijkheid van de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren zijn een constant punt van aandacht voor de Stichting Rotte-Verband. Recreatieve en sportieve ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan de recreatieve waarde van het gebied, maar dit mag niet ten koste gaan van de openbare toegankelijkheid van het Rottemerengebied.